Knihovna ÚMCH AV ČR, v. v. i. soustřeďuje informační zdroje pro Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, v. v. i. Své služby poskytuje i širokému okruhu uživatelů z řad veřejnosti, studentům a pracovníkům jiných organizací. Najdete zde rozsáhlou sbírku knih, časopisů a encyklopedií z oboru chemie, fyziky, fyzikální chemie polymerů a biomedicinálních polymerů, z nichž mnohé jsou v České republice zcela ojedinělé. Kromě těchto fondů nabízí knihovna přístup do internetových informačních zdrojů, odborných databází, rozsáhlou meziknihovní výpůjční službu, mezinárodní meziknihovní výpůjční službu a zhotovování xerokopií.

obrázek zamknutého zámečku - stránka s tímto označením je přístupná z interní sítě ÚMCH nebo po přihlášení přes ezproxy.Knižní novinky
  • Thermal analysis and calorimetry: versatile techniques
    AUROUX, Aline a DAMJANOVIC-VASILIC, Ljiljana. Thermal analysis and calorimetry: versatile techniques. Berlin: DeGruyter, 2023. ISBN 978-3-11-059043-2.                                        
  • Polymer surfaces and interfaces: characterization, modification and applications
    STAMM, Manfred. Polymer surfaces and interfaces: characterization, modification and applications. Berlin: Springer, 2008. ISBN 978-3-540-73864-0
  • Physical chemistry of polymers: a conceptual introduction. 2nd edition
    SEIFFERT, Sebastian. Physical chemistry of polymers: a conceptual introduction. 2nd edition. De Gruyter graduate. Berlin: De Gruyter, 2023. ISBN 978-3-11-071327-5.
divider