Knihovna ÚMCH
banner

Časopisy

Elektronické časopisy

  • aktuálně předplacené on-line časopisy ÚMCH
  • EZB - Elektronická knihovna časopisů.  Sdružuje všechny naše on-line dostupné časopisy od všech vydavatelů. Časopisy s dostupnými plnými texty jsou označeny zeleně a žlutě. U žlutě označených (předplacených) časopisů jsou plné texty dostupné jen z PC sítě ÚMCH, u zeleně označených časopisů jsou dostupné volně.

Podmínky využívání el. zdrojů


Tištěné časopisy