Knihovna ÚMCH
banner

Volné zdroje

Časopisy a repozitáře 
ABC Chemistry  - volně dostupné chemické informace.
American Chemical Society Editors´Choice open access.
ARKIVOC - Archive for Organic Chemistry, (ISSN 1424-6376).
arXiv
BioMedCentral - vydavatel s více než 150 recenzovaných časopisů s open access přístupem.
British Medical Journals (BMJ) - 12 měsíců embargo.
Wiley-Blackwell  - po různé době poskytuje bezplatný přístup k posledním číslům časopisů.
Cell Press - jeden rok embargo.
ChemRxiv (ACS, RSC, Chinese Chemical Society, Chemical Society of Japan, German Chemical Society (GDCh)).
Directory of Open Access Journals (DOAJ).
ELIS - časopisy Slovenské akademie věd.
Elsevier - Open Archives - open access k archivovaným materiálům v 97 časopisech od Elsevier. Embergo 12-18 měsíců.
IOP Select (IOPscience) - bezplatná služba od IOP Journals; obsahuje články vybrané redaktormi pro jejich potenciální dopad na budoucí výzkum a význam. Volně dostupná po dobu 30 dnů od data online zveřejnění.
Časopisecké tituly
Acta Bio Medica (Mattioli 1885).
Aging Cell (Wiley).
ARKIVOC - Archive for Organic Chemistry (Arkat USA).
Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology (Wiley).
Biological and Pharmaceutical Bulletin (The Pharmaceutical Society of Japan) - pouze aktuální rok.
Brazilian Journal of Medical and Biological Research (Associaçao Brasileira de Divulgaçao Científica).
British Journal of Clinical Pharmacology (Wiley) - posledních 24 měsíců embargo.
Bulletin of the Chemical Society of Japan (Chemical Society of Japan).
Bulletin du Groupement Ampere  (Ampere Group).
Cellular Microbiology Online (Wiley) - posledních 24 měsíců embargo.
Congenital Cardiology Today (Congenital Cardiology Today).
Contact Lens Spectrum (PentaVision).
Chemical and Pharmaceutical  Bulletin (The Pharmaceutical Society of Japan) - pouze aktuální rok.
Chemical Science (Royal Society of Chemistry).
Chemistry Education Research and Practice (CERP) (Royal Society of Chemistry).
Chemistry International (IUPAC, De Gruyter).
The Journal of Biological Chemistry (American Society for Biochemistry and Biology) - posledních 12 měsíců embargo.
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials (National Institute of Research & Development for Optoelectronics).
Journal of Physical and Chemical Reference Data (American Institute of Physics).
Journal of Physics: Conference Series (Institute of Physics).
Journal of Research of NIST (National Institute of Standards Technology).
Material Matters (Sigma Aldrich).
Molecular Medicine (The Feinstein Institute for Medical Research).
New Journal of Physics (Institute of Physics).
Nucleic Acids Research (Oxford Journals).
Pure and Applied Chemistry (IUPAC) - posledních 24 měsíců embargo.
Trends in Glycoscience and Glycotechnology (FCCA-Forum: Carbohydrates Coming of Age) - poslední rok embargo.
Knihy InTechOpen
International critical tables of numerical data, physics, chemistry and Technology (1933)
IUPAC: Magnetic Resonance Online Texts: a List & Repository of free, online MR Books, Theses, and Courses: National Academies Press: Chemistry Collection - čtení zdarma.
Organic Syntheses Online - publikace spolehlivých metod přípravy organických sloučenin.
Databáze a nástroje
Acta Bio Medica (Mattioli 1885).
CASSI Search Tool (CAS) - online zdroj určený k podpoře vědců a knihovníků, kteří potřebují přesné bibliografické informace. Doplňkový nástroj k rychlé identifikaci nebo potvrzení názvů časopisů a zkratek pro publikace indexované CAS od roku 1907, včetně sériových i nesériových vědeckých a technických publikací.
Chemcyclopedia
ChemicalFinder- poskytuje bezplatné chemické vyhledávání vědcům; obsahuje chemické struktury, fyzikální vlastnosti, hypertextové odkazy.
ChemIDplus- poskytuje přístup o struktuře a nomenklatuře, k identifikaci chemických látek citovaných v databázích NLM. Databáze obsahuje přes 379 000 chemických záznamů, z nichž více než 257 000 obsahuje chemické struktury. ChemIDplus Lite je k dispozici pro vyhledávání jmen a RN bez potřeby pluginů nebo apletů.
ChemSpider (RSC) - databáze chemických struktur poskytující rychlý přístup k vyhledávání textu a struktur k více než 58 milionům struktur ze stovek zdrojů dat.
CrystalEye - Cílem projektu CrystalEye je shromáždit krystalografii z webových zdrojů a poskytnout metody pro snadné procházení, vyhledávání a udržování aktuálního stavu s nejnovějšími publikovanými informacemi.
EBSCO free databases
Eigenfactor.org je nekomerční akademický výzkumný projekt sponzorovaný laboratoří Bergstrom na katedře biologie University of Washington. Jejich cílem je vyvinout nové metody hodnocení vlivu odborných periodik a mapování struktury akademického výzkumu.
Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) - Primárním cílem KEGG je počítačově zpracovat současné znalosti molekulárních interakcí; konkrétně metabolických drah, regulačních drah a molekulárního uspořádání. Současně udržuje katalogy genů pro všechny organismy, které byly sekvenovány, a spojuje každý genový produkt se složkou na dráze.
LIVIVO- mezioborový vyhledávací portál pro vědy (medicína, zdraví, výživa, environmentální a zemědělské vědy) s využitím "ZB MED Information Centre for Life Sciences".
MatWeb - prohledávatelná databáze materiálových datových listů, včetně informací o vlastnostech termoplastických a termosetových polymerů; je volně dostupná a nevyžaduje registraci.
NIST Chemistry WebBook - stránka NIST (National Institute of Standards and Technology) poskytuje údaje o chemických a fyzikálních vlastnostech více než 40 000 sloučenin.
NIST Data Gateway - poskytuje snadný přístup k mnoha (více než 80) vědeckým a technickým databázím NIST.
Nucleic Acid Database - Různé strukturní databáze o nukleových kyselinách, vyvinuté v rámci projektu "Nucleic Acid Database Project" na Rutgers University.