Knihovna ÚMCH
banner

Ceník služeb

1. Pro knihovny a externí uživatele


Externí uživatelé

 • Registrace čtenáře - zdarma
 • Vytištění dat uživatele 1 čb strana A4 = 2,- Kč
 • Výpůjčka knihy pouze prezenční 


Knihovny žádající MVS

 • Kopie článků z elektronických databází v rámci MVS poskytujeme pouze knihovnám evidovaným u Ministerstva kultury ČR, podle
  licenčních podmínek vydavatele.
 • Meziknihovní výpůjční službu pro žádající knihovny poskytujeme v souladu s Knihovním zákonem 257/2001 Sb. zcela zdarma.


2. Pro zaměstnance


Meziknihovní výpůjční služby:

V rámci České republiky

 • Výpůjčka knihy - cenu určuje dožádaná knihovna + poštovné
 • Tištěné kopie - cenu určuje dožádaná knihovna + poštovné


Mezinárodní  

 • Prostřednictvím Národní technické knihovny - ceny za kopie a výpůjčky viz Ceník služeb VPK NTK
 • Prostřednictvím služby subito - cenu dle typu dokumentu určuje dožádaná knihovna; platba v EUR


Reprografické služby:

Skenování

 • Barevné a černobílé skenování, ukládání skenů na média nebo zaslání skenů e-mailem (do formátu A3)
 • Skeny ve formátech
  • tiff – pouze pro černobílé skenování
  • jpg – ve stupních šedi a v barvě
  • pdf – pro černobílé i barevné skeny, též jako prohledávatelný text nebo kompaktní pdf
 • Převod oskenovaných dokumentů do formátů, které umožňují úpravy (doc, rtf, txt, xls, htm)

Upozornění:

 • Knihovna neprovádí skenování časopiseckých článků, k jejichž fulltextům mají čtenáři přístup přes internet.
 • Skenování časopiseckých článků podléhá autorskému zákonu – skeny lze užívat jen pro svou osobní potřebu, nelze je dále šířit, prodávat a jinak poskytovat třetím osobám.


Tisk a kopírování

 • Tisk souborů uložených na médiích nebo zaslaných e-mailem (formát A4, A3)
 • Kvalitní kopírování (až do formátu A3)
 • Ceny tisků a kopií v rámci režijního grantu včetně zkušebních kopií:
  • 1x černobílá strana u volných předloh – 0,80 Kč
  • 1x barevná strana – 2,50 Kč.
 • Ceny tisků a kopií pro soukromé účely zaměstnanců
  • 1x černobílá strana – 1,50 Kč
  • 1x barevná strana – 6,- Kč


Doporučený postup:

 1. Telefonicky se domluvte s pracovnicí reprografie Danou Palmeovou, tel. 327.
 2. Dokumenty k vytištění přineste na médiu nebo odešlete na e-mail p. Palmeové.
 3. Vyplňte žádanku na reprografické práce a při převzetí vytištěných dokumentů ji předejte pracovnici reprografie. Soukromé tisky se platí v hotovosti.

Pro zaměstnance je možné nechat svázat vytištěné dokumenty v knihařské dílně.


Knihařské práce

 • Vazba dokumentů - kroužková vazba do plastových hřbetů, termovazba, vazba brožur, knižní vazba do tvrdých desek potažených plátnem, případně ražba zlatým písmem (např. na dizertační práce)
 • Výroba krabiček
 • Řezání papíru
 • Potažení knižních desek folií
 • Další knihařské práce dle domluvy
 • Ukázky produktů a služeb knihárny


Doporučený postup:

 1. Telefonicky kontaktujte pracovnici knihárny Miloslavu Šizlingovou, tel. 203.
 2. Vyplňte žádanku na dílenské práce a předejte ji pracovnici knihárny.
 3. Pokud potřebujete provedení ražby písma, přineste s sebou vytištěný požadovaný text.

Knihárnu najdete v prvním podzemním podlaží budovy B.