Knihovna ÚMCH
banner

Patenty a normy

Patenty

Plné texty (pdf):

Citace patentu - porovnání možností:

Vyhledávání:

Obecně:

  • Google Patent Search (USPTO a esp@cenet)
  • PubChem- volně dostupná faktografická databáze chemických látek, která je propojena s lékařskou databází PubMed

Volně přístupné patentové databáze:

Další informace o patentech:

Normy

České normy:

Mezinárodní normy: