Knihovna ÚMCH
banner

Podmínky využití elektronických zdrojů

FFV souladu s licenčními smlouvami mohou být data získaná z předplacených elektronických zdrojů využívána výhradně pro vědecké, studijní nebo výukové účely a pro osobní potřebu uživatele. Data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, prodávat ani zpřístupňovat třetím osobám. Systematické nebo pravidelné stahování celého obsahu elektronického zdroje nebo jeho podstatné části, zejména kopírování celých čísel elektronických časopisů není povoleno.